2006/Sep/28

เด็กเอ๋ย "เด็กชิน" ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน...
เด็กเอ๋ย "เด็กชิน" ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

หนึ่งนับถือ ตระกูลหนา
สองรักษา ความเลว มั่น
สามเชื่อ โคตรเหง้าพจมาน
สี่วาจานั้นต้อง สร้างความร้าวฉาน
ห้ายึดมั่น ข้างพวกกู
หกเป็นผู้รู้ รักคนพาล
เจ็ดต้อง อิจฉาเข้าสันดาน ต้องมานะบากบั่น ข่มขู่คนค้าน
แปดรู้จัก โกงสะบัด
เก้า ตระบัดสัตย์ ตลอดกาล
น้ำใจ นักกินเมืองล้างผลาญ ให้เหมาะแก่กาลสมัย ชาติทักษิณา
สิบทำตนให้ ไร้ประโยชน์ล้อบาปบุญคุณโทษเร่งขายชาติศาสนา
เด็กสมัย ชาติทักษิณา จะเป็นเด็กที่พา ชาติล่มจมเอยฯ

เด็กเอ๋ย เด็กชิน ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ย เด็กชิน ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

Credits By FM

Comment

Comment:

Tweet